Allidrettsgruppa er ansvarig for organisering av allidretten i år. Det arrangeres varierte aktiviteter vår og høst